Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez sklep internetowy „creativ.net.pl”, prowadzony pod adresem www.creativ.net.pl oraz www.automultimedia.pl  przez firmę Creativ Mateusz Pietrzyk z siedzibą w Pruszcz Gdański ul.Kochanowskiego 6b, która jest zarazem administratorem zbiorów danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu.

Wszelkie pytania dotyczące polityki prywatności prosimy kierować na adres: creativ@creativ.net.pl

 

1. Informacje o plikach cookies

Informujemy, że nasza witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Plik cookie to niewielka informacja tekstowa, wysyłana przez serwer WWW i zapisywana po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki te stosuje większość stron internetowych. Dzięki nim m. in. w sklepach zapamiętany zostaje profil klienta i zawartość koszyka czy przygotowana zostaje indywidualna oferta dostosowana do oczekiwań użytkownika. Ciasteczka wykorzystywane są również przez najpopularniejsze internetowe narzędzie służące do analizy statystyk serwisów WWW, np. udostępniane przez firmę Google – Google Analytics.  Dzięki plikom cookies program ten tworzy profile użytkowników witryny (nie gromadząc jednak innych danych osobowych i nie wiążąc profilu z innymi danymi osobowymi). Działania te umożliwiają przeprowadzenie analizy ruchu i działań użytkowników oraz tworzenie statystyk i zestawień, w celu wprowadzania ulepszeń w funkcjonowaniu serwisu. Dane zbierane automatycznie za pośrednictwem plików cookies wykorzystujemy do celów analityczno-statystycznych (analiza zachowań Klientów na stronie sklepu internetowego), marketingowych oraz w celu dopasowania treści do indywidualnych potrzeb Klientów. Pozwala to przede wszystkim na udoskonalanie funkcjonowania sklepu oraz poprawianie wygody Użytkowników. Informacje zbierane przez „ciasteczka” nie są powiązane z innymi danymi osobowymi.  Bez wyraźnej zgody użytkownika firma Creativ Mateusz Pietrzyk nie łączy danych osobowych (imię, adres itd.) z danymi zapisanymi w używanych przez siebie plikach cookie. 

Klient może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).  Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na tej stronie internetowej i w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji naszej witryny może okazać się utrudnione lub niemożliwe.
 

Dowiedz się jak w Twojej przeglądarce wyłączyć lub zmienić obsługę plików cookies

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

 

2. Inne dane zbierane przez sklep

Strona sklepu internetowego została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

a) Dane zbierane podczas dokonywania zamówienia
W przypadku dokonywania zakupów w sklepie internetowym zbierane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres IP oraz adres poczty elektronicznej.

b) Dane zbierane w innym celu
Sklep internetowy zbiera dane Klientów (nick, pseudonim), którzy dobrowolnie umieszczają opinie i komentarze na stronie Sklepu Internetowego.

Sklep zbiera również dane (adres poczty elektronicznej, numer telefonu) w celu przekazywania informacji handlowych lub w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę.

 

3. Sposób wykorzystywania danych przez sklep internetowy

Sprzedający oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 

Kupujący w toku procedury zamówienia Towarów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez SprzedającegoUzyskane przez Sprzedającego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu: 
a. świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, 
b. rozliczenia płatności za zamówione produkty, 
c. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamowienia, 
d. oraz o ile Użytkownik wyraził zgodę w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach/usługach Użytkownika (cel marketingowy/newsletter). 

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są: 
a. przez okres niezbędny do realizacji sprzedazy, a także rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem roszczeń; 
b. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.

Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.

Szczegółowe informacje dla Użytkowników dot. przetwarzania danych osobowych, w tym celów, podstaw przetwarzania ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących im praw zostają każdorazowo przekazywane Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych.

'Dane zbierane przez bezpośredni kontakt Klienta ze sklepem internetowym mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem, odpowiedzi na jego pytania, udzielenia informacji. Dane zbierane przez sklep internetowy podczas dokonywania zakupów (pkt. 2a) służą wyłącznie do realizacji złożonego zamówienia, a co za tym idzie, mogą być one przekazane innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, serwisy aukcyjne. Ilość przekazywanych danych ograniczona jest wówczas do wymaganego minimum. Dane mogą być również wykorzystywane w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204) lub w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883), jeżeli Klient wyraził na to zgodę (pkt. 1b). Zgoda ta może zostać wycofana przez Klienta w każdej chwili. Opinie i komentarze umieszczone przez Klientów na stronie internetowej sklepu mogą zostać użyte w celu promocji sklepu lub produktów znajdujących się w jego ofercie. Podane przez Klienta dane osobowe mogą zostać przekazane organom władzy publicznej na mocy przepisów prawa.

 

4. Uprawnienia Klientów

Klient ma prawo do dostępu, uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania oraz żądania zaprzestania przetwarzania lub wykorzystywania, a także usunięcia danych osobowych przez sklep internetowy. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawarte są w ustawie o ochronie danych osobowych.

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego.

5. Postanowienia końcowe

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.